Всеукраїнська центральна секцiя робiтничої кооперацiї при Вукоопспiлцi (Уцеробсекцiя) Харкiв
Номер фонду 298
Початковий рік документів 1925
Кінцевий рік документів 1931
Кількість справ 2949
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1-опис Обіжники Уцеросекції та листування з Наркоматами, трестами, кооперативними об’єднаннями, банками, Райспоживспілками з питань: постачання товарами, відправлення та розвантаженя товарів, їх… 1925 1930
2 2 опис Обіжники Уцеробсекції про стан товаропостачання міста і села та перспективи його подальшого розвитку, про діяльність робочих кооперативів, про зниження роздрібних цін на промислові крамниц… 1926 1930
3 3 опис Постанови ЦВК та РНК СССР, Наркомпраці СРСР, Наркомфіну СРСР та Президії Харківської Міськради про сплату службових відряджень та виплату персональних окладів, про порядок утримання… 1926 1931
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»