Центральне українське бюро Комiсiї Ради Працi i Оборони при Радi Народних Комiсарiв УРСР з облiку i реалiзацiї державних фондiв при уповноваженому Народного комiсарiату шляхiв сполучення СРСР при РНК УРСР, м. Харкiв
Номер фонду 299
Початковий рік документів 1922
Кінцевий рік документів 1923
Кількість справ 21
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1-опис Положення та розпорядження Центрального українського бюро комісії Ради Праці та Оборони з обліку і реалізації держфондів Народного комісаріату шляхів сполучення СРСР про порядок реалізац… 1922 1923
2 2 опис Акти про заборону витрат держфондового матеріального майна Відомості наявності держфондового майна на складах зал… 1922 1923
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»