Клюсово-Зачепилiвська волосна земська управа, поштова контора Новi Санжари, Клюсово-Зачепилiвської волостi Кобелякiвського повiту Полтавської губернiї
Номер фонду 302
Початковий рік документів 1917
Кінцевий рік документів 1917
Кількість справ 2
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Кошторис витрат та прибутків грошових сум Клюсово-Зачепилівської земської управи; метричні витяги, паспорти громадян волост… 1917
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»