Ленiнградське представництво Всеукраїнської центральної секцiї робiтничої кооперацiї при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй, м. Ленiнград
Номер фонду 303
Початковий рік документів 1927
Кінцевий рік документів 1930
Кількість справ 65
Перейменування
Уповноважений Всеукраїнської центральної секції робітничої кооперації при Всеукраїнський спілці споживчих кооперативних організацій в м. Ленінграді (Початкова дата: 1927, Кінцева дата: 1929)
Ленінградське представництво Всеукраїнської центральної секції робітничої кооперації при Всеукраїнській спілці споживчих кооперативних організацій, м. Ленінград (Початкова дата: 1929, Кінцева дата: 1930)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Листування з об'єднаннями, артілями, галантерейними фабриками, торгівельними конторами про виробництво і збут виробів, взаєморозрахунки, якість продукції, попит на… 1927 1930
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»