Мiсцевий комiтет профспiлки радянських i торгiвельних радянських i торговельних робiтникiв Української контори акцiонерного товариства по видачi довiдок про кредитоспроможнiсть (МК Кредитбюро), м. Харкiв
Номер фонду 306
Початковий рік документів 1923
Кінцевий рік документів 1930
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»