Українське представництво Всеросiйської центральної спiлки сiльськогосподарської кооперацiї по виробництву, переробцi i збуту зернових i олiйних культур (Укрпредставництво Хлiбоцентру), м. Харкiв
Номер фонду 311
Початковий рік документів 1922
Кінцевий рік документів 1930
Кількість справ 953
Перейменування
Українське представництво Всеросійської спілки сільськогосподарської кооперації (Українське представництво Сільспілки), м. Харків (Початкова дата: 1922, Кінцева дата: 1929)
Українське представництво Всеросійської центральної спілки сільськогосподарської кооперації по виробництву, переробці і збуту зернових і олійних культур (Укрпредставництво Хлібоцентру), м. Харків (Початкова дата: 1929, Кінцева дата: 1930)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Постанови Наркомвнуторгу СРСР і УРСР, накази, обіжники та інструкції Всеросійської спілки с/г кооперації, Українського представництва Сільспілки та біржового комітету Харківської губернської товарно… 1922 1930
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»