Видавництво Української Економiчної Наради "Економiст", м. Харкiв
Номер фонду 316
Початковий рік документів 1927
Кінцевий рік документів 1928
Кількість справ 113
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Накази по видавництву. Протоколи засідань ліквідкому видавництва. Доповідні записки завідувача видавництва про роботу видавництва про роботу видавництва. Листування з ЦК КП(б) У, ВУЦВК, РНК УРСР… 1927 1928
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»