ф. 329 оп. 1
Шифр ф. 329 оп. 1
Анотація

1 опис

Секретаріат

Організаційний відділ

Плановий відділ

Обліково-розподільчий підвідділ

Організаційно-інструкторський відділ

Планово-виробничий сектор

Облікова група

Збуто-постачальний сектор

Група хмілю

Група лікарських рослин

Агромінімум ;

Група кадрів

Фінансово-розрахунковий сектор;

Підвідділ капітального будівництва;

Оперативна група

а) табак;

б) прядиво;

в) лікарські рослини;

г) хміль

Назва фонду Всеукраїнська спiлка сiльськогосподарської кооперацiї технiчних культур (Всеукрїнська спiлка техкультур), м. Харкiв
Початковий рік документів 1928
Кінцевий рік документів 1931
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України