Центральна рада Товариства друзiв радянського фото i кiно (ЦРТ ДРФК), м. Харкiв
Номер фонду 332
Початковий рік документів 1929
Кінцевий рік документів 1932
Кількість справ 182
Перейменування
Організаційне бюро по організації Всеукраїнського товариства друзів радянського кіно (ОРДК), м. Харків (Початкова дата: 1928, Кінцева дата: 1929)
Центральна рада Товариства друзів радянського фото і кіно (ЦРТ ДРФК), м. Харків (Початкова дата: 1929, Кінцева дата: 1932)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Обіжники Центрального правління і секторів Товариства друзів радянського фото і кіно про участь профспілкових, комсомольських та громадських організацій в роботі Товариства, про Всеукраїнський… 1929 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»