Мiнiстерство економiки України
Номер фонду 337
Початковий рік документів 1921
Кінцевий рік документів 1999
Кількість справ 54113
Перейменування
Міністерство економіки України (Мінекономіки України) (Початкова дата: 1991)
Українська державна загальнопланова комісія при Українській економічній нараді, м. Харків (Початкова дата: 1921, Кінцева дата: 1925)
Державна планова комісія при Раді Народних Комісарів УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1925, Кінцева дата: 1946)
Державна планова комісія при Раді Міністрів УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1946, Кінцева дата: 1965)
Державний плановий комітет Ради Міністрів УРСР (Держплан УРСР), м. Київ (Початкова дата: 1965, Кінцева дата: 1990)
Міністерство економіки УРСР (Початкова дата: 1991, Кінцева дата: 1991)
Державний комітет економіки УРСР (Держкомекономіки УРСР) (Початкова дата: 1990, Кінцева дата: 1991)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1-опис Президія; Управління справами; Організаційний сектор секретаріат організаційно-інструкторська група; група наукового обслуговування та інформації. Адміністративно-фінансова група. Група… 1921 1941
2 2-опис Канцелярія 1941 1975
3 3-опис Зведений відділ народно-господарського плану 1941 1991
4 4-опис 1940-1950 Відділ перспективного планування і територіального розміщення 1966-1975 Відділ розміщення виробничих… 1940 1975
5 5-опис Відділ фінансів собівартості 1940 1975
6 6-опис Відділ продуктивності праці і зарплати Відділ продуктивності праці , трудових ресурсів і зарплати 1939 1975
7 7-опис Бухгалтерія 1940 1975
8 8-опис Відділ кадрів 1943 1975
9 9-опис Відділ обліку і розподілу матеріальних фондів Відділ зведених планів постачання сировиною і матеріалами Відділ зведених балансів і планів розподілу сировини і матеріал… 1945 1975
10 10-опис Відділ культури Відділ науки, культури, освіти Відділ культури і охорони здоров'я 1944 1975
11 11-опис Відділ охорони здоров’я Відділ охорони здоров’я і соціального забезпечення Відділ культури і охорони здоров’я Відділ охорони здоров’я і медичної промисловост… 1938 1975
12 12 опис Сектор електрифікації Відділ електрифікації Відділ комунальної енергетики і електрифікації сільського господарства Відділ електрифікації народного… 1937 1975
13 13-опис Сектор місцевої промисловості і промкооперації Відділ промисловості місцевого підпорядкування Відділ планування виробництва, культурно-господарських товарів і побутового обслуговування В… 1940 1975
14 14-опис Відділ легкої промисловості Відділ планування легкої промисловості 1943 1975
15 15-опис Відідл паливної промисловості Відділ планування паливної промисловості Відділ паливної, нафтової і газової промисловост… 1940 1970
16 16-опис Відділ промисловості будівельних матеріалів Відділ будівельної індустрії і будматеріалів Відділ планування промисловості будівельних матеріалів і конструкц… 1943 1975
17 17-опис Відділ будівельної індустрії Відділ будівництва і будівельної індустрії 1946 1975
18 18-опис Відділ лісової промисловості Відділ лісової, паперової і деревообробної промисловості Відділ планування лісової, паперової і деревообробної промисловост… 1941 1975
19 19-опис Відділ природних ресурсів 1943 1950
20 20-опис Відділ харчової промисловості Відділ планування харчової промисловості 1941 1975
21 21-опис Відділ сільського господарства Відділ сільського господарства і заготівель сільськогосподарських продуктів Відділ народно-господарського плану з сільського… 1937 1975
22 22-опис Відділ водного господарства 1947 1950
23 23-опис Відділ транспорту, зв'язку і дорожнього господарства Відділ транспорту і зв'язку Відділ народногосподарського плану з транспорту і зв… 1942 1975
24 24-опис Відділ виробництва запчастин Відділ автотракторного, сільськогосподарського і побутового… 1944 1975
25 25-опис Відділ товарообігу 1945 1975
26 26-опис Сектор житлово-комунального господарства Відділ житлово-комунального господарства Відділ міського господарства Відділ міського і комунального господарства Відділ житлового і міського… 1940 1975
27 27-опис Секретаріат колегії 1956 1975
28 28-опис Відділ технічно-економічної експертизи 1957 1966
29 29-опис Відділ м'ясо-молочної і рибної промисловості 1957 1960
30 30-опис Відділ загального зберігання 1944 1945
12
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»