Народний комiсарiат продовольства УРСР (Наркомпрод УРСР), м. Харкiв
Номер фонду 340
Початковий рік документів 1919
Кінцевий рік документів 1924
Кількість справ 26142
Перейменування
Народне секретарство з продовольства при Народному секретаріаті Української Робітничо-Селянської республіки, м. Харків, з12.02.1918р. - м. Київ, з 27.02. - м. Полтава, з 12.03. - м. Катеринослав, з 22.03 м. Таганрог (Початкова дата: 1917, Кінцева дата: 1918)
Відділ продовольства при Тимчасовому Робітничо-Селянському уряді України, м. Суджа, з 27.12 - м. Бєлгород, з 03.01.1919р. - м. Харків (Початкова дата: 1918, Кінцева дата: 1919)
Народний комісаріат продовольства УРСР (Наркомпрод УРСР), м. Харків, з 19 березня - м. Київ (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1919)
Продовольчий відділ при Всеукраїнському революційному комітеті, м. Харків (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1920)
Особлива продовольча комісія по постачанню Південного фронту при Наркомпроді РРФСР, м. Харків (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1920)
Народний комісаріат продовольства УРСР (Наркомпрод УРСР), м. Харків (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1924)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Секретаріат колегії Управління по заготівлі та постачанню ненормованими харчовими продуктами Управління постачання армії та флоту Транспортне управління Управління уповноваженого… 1919 1920
2 2 опис Секретаріат Звітно-статистичний відділ Паливна комісія кооперативного об'єднання співробітників Наркомпроду УРСР. Адміністративно-організаційне управління Управління розподілення… 1921 1924
3 3 опис Особові справи співробітників 1919 1924
4 4 опис Протоколи засідань колегії з питань роботи на селі. Інформаційні зведення про політичне становище на Україні та хід продрозверстки в губерніях України… 1921
5 5 опис Місцнвий комітет 1922 1923
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»