Уповноважений Головного митного управлiння Народного комiсарiату зовнiшньої торгiвлi СРСР по боротьбi з контрабандою на Українi, м. Харкiв
Номер фонду 341
Початковий рік документів 1920
Кінцевий рік документів 1937
Кількість справ 2994
Перейменування
Відділ митного контролю при Уповноваженому Народного комісаріату зовнішньої торгівлі РРФСР при Раді Народних Комісарів УРСР (Митконтроль України), м. Харків (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1922)
Управління Українського митного округу, м. Харків (Початкова дата: 1922, Кінцева дата: 1923)
Представник Головного митного управління Народного комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР при Уповноваженому Народного комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР при Раді Народних Комісарів УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1923, Кінцева дата: 1925)
Українське відділення Головного митного управління Народного комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР, м. Харків (Початкова дата: 1925, Кінцева дата: 1934)
Уповноважений Головного митного управління Народного комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР по боротьбі з контрабандою на Україні, м. Харків (Початкова дата: 1934, Кінцева дата: 1937)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Постанови,накази,обіжники,розпорядження та інструкції Наркомзовнішторгу СРСР,Митного управління РРФСР про організацію і порядок здійснення митного нагляду в УРСР,ліквідацію відділу митного… 1920 1923
2 2 опис Накази і обіжники Уповнаркомзовнішторгу СРСР при РНК УРСР, Головного митного управління Представництва Головного митного управління при Уповнаркомзовнішторгу СРСР при РНК УРСР. Митний кодекс… 1924 1925
3 3 опис Накази, обіжники і розпорядження з питань проведення митної політики, реорганізації, обстеження і ліквідації митних установ. Протоколи технічних нарад Українського відділення Головного… 1925 1934
4 4 опис Накази,обіжники,розпорядження Наркомзовнішторгу СРСР, Головного митного управління на Україні по боротьбі з контрабандою, про здійснення митного нагляду. Фінансові звіти Трудові списки сп… 1934 1937
5 5 опис Накази, обіжники та розпорядження про боротьбу з контрабандою,заборону ввезення до СРСР із-за кордону частин устаткування і верстатів. Протоколи нарад при Уповноваженому Наркомзовнішторгу… 1921 1936
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»