Мiнiстерство охорони здоров'я УРСР, м. Київ
Номер фонду 342
Початковий рік документів 1919
Кінцевий рік документів 1994
Кількість справ 44368
Перейменування
Міністерство охорони здоров'я України, м. Київ (Початкова дата: 1991)
Відділ охорони здоров'я при Тимчасовому Робітничо-Селянському уряді України, м. Харків (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1919)
Народний комісаріат охорони здоров'я УРСР, м.м. Харків, Київ, Чернігів (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1919)
Всеукраїнська комісія охорони народного здоров'я при Всеукрревкомі, м. Харків (Початкова дата: 1919, Кінцева дата: 1920)
Народний комісаріат охорони здоров'я УРСР (Наркомздоров'я УРСР), м.м. Харків, Київ, Старобільськ, Харків, Київ (Початкова дата: 1920, Кінцева дата: 1946)
Міністерство охорони здоров'я УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1946, Кінцева дата: 1991)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1-опис Управління справами Загальна канцелярія Організаційний відділ Інформаційно-інструкторський підвідділ; Підвідділ судової медицини Санітарно-епідеміологічний відділ: санітарно-житловий п… 1919 1923
2 2-опис Декрети, постанови, обіжники, розпорядження Раднаркому СРСР, Наркомздоров'я РРФСР, ВУЦВК, РНК УРСР, УЕН, Наркомпраці Української РСР, Молдавського з'їзду Рад робітничих, селянських… 1924 1927
3 3-опис Секретаріат колегії Колегія Адміністративний сектор: секретаріат колегії; технічне бюро Загальний відділ Організаційно-технічний сектор Організаційний сектор: організаційна група… 1928 1932
4 4-опис Місцевий комітет 1921 1929
4 4 опис Обіжники, листування, стенограми нарад про закріплення кордонів, попередження пожеж в держустановах
14 14 опис Секретаріат колегії Канцелярія Керівництво Адміністративний сектор Головна державна санітарна інспекція Управління медично-санітарного обслуговування водного транспорту Санітарно… 1933 1950
15 15 опис Канцелярія Вчена медична рада Управління лікувально-профілактичної допомоги Управління науково-дослідних інститутів Управління лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям Сан… 1951 1963
16 16с опис Секретно 1941 1979
16 16 опис Канцелярія Вчена рада Управління науково-дослідних інститутів і координації наукових досліджень Головне управління лікувально-профілактичної допомоги Управління лікувально-профілактично… 1964 1975
17 17 опис Канцелярія Колегія Головне управління науково-дослідницьких робіт Головне управління лікувально-профілактичної допомоги Головне санітарно-епідеміологічне управління Управління санатор… 1976 1991
18 18 опис Секретаріат Канцелярія Вчена рада Управління лікувально-профілактичної допомоги Державна санітарна інспекція Головне протиепідеміологічне управління Управління санаторіями Управління… 1938 1970
19 опис 19 Друге Управління і загальний відділ Колегія Вчена рада Комісія МОЗ України по видачі ліцензій Головне управління організацій медичної допомоги і медичного страхування Головне управління… 1992 1994
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»