Осломавський волосний вiйськово-ревалюцiйний комiтет, с. Осламов, Ново-Ушицького повiту, Подiльської Губернiї
Номер фонду 344
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»