Українське будiвельно-транспортне споживче товариство Всеукраїнської автономної секцiї транспортних споживчих товариств працiвникiв залiзниць, водних i будованих шляхiв сполучення при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй (Укрбуд ТСТ)
Номер фонду 366
Початковий рік документів 1932
Кінцевий рік документів 1933
Кількість справ 161
Перейменування
Організаційне бюро Українського будівельно-транспортного споживчого товариства (Укрбуд ТСТ, оргбюро), м. Харків (Початкова дата: 1931, Кінцева дата: 1932)
Українське будівельно-транспортне споживче товариство Всеукраїнської автономної секції транспортних споживчих товариств працівників залізниць, водних і будованих шляхів сполучення при Всеукраїнській спілці споживчих кооперативних організацій (Укрбуд ТСТ) (Початкова дата: 1932, Кінцева дата: 1933)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Правління Секретаріат Організаційний сектор Плановий сектор Сектор суспільного харчування Сільськогосподарський сектор Бухгалтерія Сектор постачання Інструкторський… 1932 1933
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»