Український iнститут по проектуванню заводiв основної хiмiчної промисловостi (Укрдiпрохiм), м. Харкiв
Номер фонду 376
Початковий рік документів 1930
Кінцевий рік документів 1933
Кількість справ 11
Перейменування
Всеукраїнська філія Центральної проектної контори Всесоюзного об’єднання хімічної промисловості (Всеукраїнська філія «Хімпроект»), м. Харків (Початкова дата: 1930, Кінцева дата: 1930)
Українська філія Державного інституту з проектування заводів основної хімічної промисловості Об’єднання основної хімічної промисловості (Укрдіпрохім), м. Харків (Початкова дата: 1931, Кінцева дата: 1932)
Українська філія Державного інституту з проектування азотно-тукових заводів та комбінатів (Укрдіпроазот), м. Харків (Початкова дата: 1932, Кінцева дата: 1932)
Український інститут по проектуванню заводів основної хімічної промисловості (Укрдіпрохім), м. Харків (Початкова дата: 1932, Кінцева дата: 1934)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
Листування з Всезимпромом, заводам «Донсода» про проектування заводу металевого натрію Проекти електропостачання заводу та пояснювальна записка до нього Заключний звіт про роботу з отримання… 1930 1933
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»