Україський сортонасiнневий трест Народного комiсарiату землеробства УРСР (Укрсортнасiнтрест), м. Харкiв
Номер фонду 382
Початковий рік документів 1930
Кінцевий рік документів 1934
Кількість справ 1076
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Постанови, інструкції і обіжники Раднаркому УРСР, Наркомзему УРСР і Укрсортнасінтресту про виробництво і розподіл чистосортного насіннєвого матеріалу,організацію селекційної роботи, мобілізацію… 1930 1934
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»