Начальник робiт Московського району державного тресту промислово-санiтарно-технiчного будiвництва (Промсантехбуд), м.Харкiв
Номер фонду 393
Початковий рік документів 1930
Кінцевий рік документів 1932
Кількість справ 304
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Положення, обіжники, протоколи технічних і виробничих нарад. Листування з заводами і установами. Креслення, виробничі кошториси. Документи з особового складу… 1930 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»