Лiвобережна контора Державного акцiонерного товариства для переробки i торгiвлi плодоовочами (Лiвобережна контора Продуктопереробка), м. Харкiв
Номер фонду 408
Початковий рік документів 1929
Кінцевий рік документів 1930
Кількість справ 116
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Постанови Раднаркому і Наркомторгу УРСР про створення спеціального фонду для агрокультурного обслуговування посівів сільськогосподарських культур і продуктивних галузей с/г виробництва, заготівлю… 1929 1930
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»