Всеукраїнський конярський колгоспний центр при Народному комiсарiатi земельних справ УРСР (Укрконколгоспцентр), м. Харкiв
Номер фонду 414
Початковий рік документів 1931
Кінцевий рік документів 1933
Кількість справ 148
Перейменування
Всеукраїнський конярський колгоспний центр Всеукраїнської спілки сільськогосподарських колективів (Укрконеколгоспцентр), м. Харків (Початкова дата: 1931, Кінцева дата: 1932)
Всеукраїнський конярський колгоспний центр при Народному комісаріаті земельних справ УРСР (Укрконколгоспцентр), м. Харків (Початкова дата: 1932, Кінцева дата: 1933)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Постанови,накази,інструкції і обіжники Раднаркому СРСР, Наркомзему СРСР, ВУЦВК, управлінь Колгоспцентру і Конеколгоспцентру СРСР з питань реконструкції і розвитку тваринництва,створення… 1931 -1
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»