Всеукраїнська республiканська контора Всесоюзного об'єднання з заготiвлi й збуту коней при Комiтетi заготiвель сiльськогосподарських продуктiв Ради Народних Комiсарiв СРСР (Укрзаготкiнь), м. Харкiв
Номер фонду 415
Початковий рік документів 1929
Кінцевий рік документів 1933
Кількість справ 145
Перейменування
Всеукраїнське галузеве об'єднання з заготівлі й збуту коней при Всеукраїнському рільничо-тваринницькому кооперативному центрі, м. Харків (Початкова дата: 1931, Кінцева дата: 1932)
Всеукраїнська республіканська контора Всесоюзного об'єднання з заготівлі й збуту коней при Комітеті заготівель сільськогосподарських продуктів Ради Народних Комісарів СРСР (Укрзаготкінь), м. Харків (Початкова дата: 1933, Кінцева дата: 1933)
Всеукраїнська республіканська контора Всесоюзного об'єднання з заготівлі й збуту коней при РНК СРСР (Укрзаготкінь) м. Харків (Початкова дата: 1932, Кінцева дата: 1933)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Секретаріат Конярський відділ Сектор постачання Фінансовий сектор. 1929 1933
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»