Редакцiя журналу "Комунарка України" - орган агiтацiйно-масового вiддiлу ЦК КП(б)У, м. Харкiв
Номер фонду 418
Початковий рік документів 1932
Кінцевий рік документів 1934
Кількість справ 45
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Протоколи редакційних нарад та обласних конференцій читачів журналу Плани та звіти редакції і її відділів про свою діяльність Листування з закладами та організаціями про розгляд листів, надісланих… 1932 1934
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»