Всеукраїнське об'єднання із заготівлі, контрактації, переробки та збуту продуктів бджільництва Народного комісаріату постачання УРСР (Укрбджільництва), м.Харків
Номер фонду 422
Початковий рік документів 1932
Кінцевий рік документів 1932
Кількість справ 7
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Постанови Наркомпостачання про розвиток бджільництва Обіжники Укрбджільництва про проведення заготівель та контрактації,переробки та збуту бджілпродуктів. Звіти Всеукраїнського об'єднання "Укрбдж… 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»