Мiнiстерство торгiвлi України та його попередники: народнi комiсарiати i уповноважений внутрiшньої i зовнiшньої торгiвлi та постачання УРСР (об'єднаний фонд)
Номер фонду 423
Початковий рік документів 1921
Кінцевий рік документів 1992
Кількість справ 15201
Перейменування
Міністерство торгівлі України та його попередники: народні комісаріати і уповноважений внутрішньої і зовнішньої торгівлі та постачання УРСР (об'єднаний фонд) (Початкова дата: 1922)
Міністерство торгівлі УРСР, м. Київ (Початкова дата: 1946, Кінцева дата: 1991)
Міністерство торгівлі України (об"єднаний фонд) (Початкова дата: 1991, Кінцева дата: 1992)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
Наркомат зовнішньої і внутрішньої торгівлі УСРР. 28.04.1926-15.06.1927 Постанови,накази, циркуляри,протоколи,виписки з протоколів засідань ЦВК і РНК СРСР,ВУЦВК і РНК УСРР, УЄН, НКЗВТ СРСР,НКЗВТ… 1925 1930
Народний комісаріат торгівлі УСРР. 15.06.1927-25.12.1930 Загальний відділ; Планово-економічний відділ; Хлібо-фуражний відділ; Відділ регулювання сільськогосподарської сировини та продуктів; В… 1927 1930
Народний комісаріат постачання УСРР. 25.12.1930-23-08.1934 Адміністративно-організаційний сектор; Планово-економічне управління. Управління консервно-рибно-овочевої промисловості; Управління м… 1930 1933
Документи по особовому складу. 1921 1932
Управління організації торгівлі. 1946 1965
Відділ виробничих підприємств та підсібних сільських господарств. 1940 1968
Фінансовий відділ. 1943 1968
Центральна бухгалтерія. 1943 1968
Канцелярія. 1942 1968
Управління торгівлі продовольчими товарами. 1945 1968
Управління громадського харчування. 1954 1960
Управління капітального будівництва. 1955 1968
Планово-економічне управління. 1951 1968
Управління учбовими закладами та кадрів. 1943 1968
Відділ цін. 1939 1942
Відділ праці та заробітньої плати. 1943 1968
Контрольно-ревізійний відділ. 1964 1968
Транспортний відділ 1944 1960
(альбом фотографій)
Республіканське бюро продовольчих та промтоварних карток. 1942 1948
Республіканське контрольно-облікове бюро. 1943 1948
Відділ колгоспної торгівлі. 1945 1960
Управління торгівлі картоплею та плодоовочами. 1944 1960
Відділ торгівлі хлібом. 1944 1960
Спецчастина. 1942 1978
Канцелярія Управління торгівлі продуктами тваринництва Управління торгівлі бакалійними товарами. Управління торгівлі госпкульттоварами. Організаційний відділ Управління організації торгівл… 1969 1992
Комісія внутрішньої торгівлі при УЄН. 02.10.1922-1924. Порложення про Укркомвнуторг та його секретаріати; постанови,накази,циркуляри,протоколи засідань ВУЦВК,РНК УСРР,УЄН, Укркомвнуторгу;протоколи… 1922 1924
Наркомат внутрішньої торгівлі УССР. 05.1924-27.04.1926. Постанови,накази,циркуляри,протоколи засідань ЦВК і РНК СРС, ВУЦВК і РНК УСРР, УЄН, Наркомвнуторгу СРСР і Наркомвнуторгу УСРР; положення… 1924 1926
Управління Уповноваженого Народного комісаріату зовнішньої торгівлі СРСР при РНК УСРР 16.08.1923-28.04.1926 Постанови, накази,протоколи засідань ВУЦВК,РНК СРСР,РНК УСРР,УЄН. ККЗТ СРСР…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»