Мiсцевий комiтет всеросiйської професiйної спiлки робiтникiв медично-санiтарної працi при Народному комiсарiатi охорони здоров'я УРСР, м. Харкiв
Номер фонду 427
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»