Ярмоленська волосна управа УНР, м. Ярмолець, Проскурiвського повiту, Подiльської губернiї
Номер фонду 433
Початковий рік документів 1918
Кінцевий рік документів 1920
Кількість справ 57
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Закони, декларації, накази, обіжники Центральної ради, УД,УНР про формування збройних загонів, створення надзвичайних військових судів, заміну установ Державного хлібного бюро комісіями постачання… 1918 1920
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»