Всеукраїнське галузеве об'єднання оптово-роздрiбної торгiвлi бакалiйно-гастрономiчними та рибними товарами при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй, м. Харкiв
Номер фонду 438
Початковий рік документів 1930
Кінцевий рік документів 1932
Кількість справ 34
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Обіжники Наркомпостачання УРСР та Вукоопбанку про будівництво підприємств харчової промисловості,покращення постачання робітників Донбасу, плановий розподіл бакалійних товарів та установ на… 1931 1932
2 2 опис Постанови Наркомпостачання УРСР про забезпечення наукових робітників України промисловими товарами та продуктами харчування . Річні звіти контор Вукопбакалії про виробничу діяльність В… 1931 1932
3 3 опис Обіжники Наркомпостачу УРСР про порядок постачання продовольчими частинами Державного політичного управління, Народнго комітету внутрішніх справ, міліції та військової охорони Особові картки… 1930 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»