Всеукраїнське галузеве об'єднання оптово-роздрiбної торгiвлi галантереєю при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй (Вукоопгалантерея), м. Харкiв
Номер фонду 439
Початковий рік документів 1931
Кінцевий рік документів 1932
Кількість справ 53
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Протоколи засідань правління Вукоопсоюзу та дирекції Вукоопгалантереї Накази з Вукоопгалантереї Листування з конторами Вукоопспілки та Вукоопгалантереї,правлінням промкооперації, райспоживспілками… 1931 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»