Всеукраїнське галузеве об'єднання оптово-роздрiбної торгiвлi мануфактурою при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй (Вукоопмануфактура), м. Харкiв
Номер фонду 440
Початковий рік документів 1931
Кінцевий рік документів 1932
Кількість справ 65
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Постанови Наркомату робітничо-селянської інспекції УСРР, президії Центроспілки та Вукоопспілки про поліпшення роботи торгівельної мережі споживчої кооперації,покращення постачання робітничих Донбасу… 1931 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»