Всеукраїнське галузеве об'єднання оптово-роздрiбної торгiвлi залiзо-господарськими товарами при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй (Вукоопзалiзо), м. Харкiв
Номер фонду 441
Початковий рік документів 1931
Кінцевий рік документів 1932
Кількість справ 86
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Постанови розпорядження, обіжники правління Вукоопспілки та Вукоопзаліза про організацію закупівельних баз Інструкції Вукоопспілки про організацію та роботу торговельних бригад Резолюції I Всеукра… 1931 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»