Всеукраїнське галузеве об'єднання оптово-роздрiбної торгiвлi товарарми дитячого постачання при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй (Вуккоопдиттовари), м. Харкiв
Номер фонду 443
Початковий рік документів 1931
Кінцевий рік документів 1932
Кількість справ 83
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Обіжники Вукоопспілки про організацію постачання товарів дітям дошкільного та шкільного віку міста та селища, обліку та планування постачання. Статут об'єднання Річні та квартальні звіти товарооб… 1931 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»