Лiквiдацiйна комiсiя Всеукраїнського галузевого товариства оптово-роздрiбної торгiвлi силiкатними товарами при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй , м. Харкiв
Номер фонду 444
Початковий рік документів 1931
Кінцевий рік документів 1931
Кількість справ 65
Перейменування
Ліквідаційна комісія Всеукраїнського галузевого товариства оптово-роздрібної торгівлі силікатними товарами при Всеукраїнській спілці споживчих кооперативних організацій , м. Харків (Початкова дата: 1932, Кінцева дата: 1932)
Всеукраїнське галузеве об'єднання оптово-роздрібної торгівлі силікатними товарами при Всеукраїнській спілці споживчих кооперативних організацій (Вукоопсилікат), м. Харків (Початкова дата: 1931, Кінцева дата: 1932)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Розпорядження Центроспілки СРСР та Вукоопспілки про постачу силікатних товарів Донбасу, організації роздрібної торгівлі силікатними та метало-залізними товарами. Протоколи нарад Вукопсиликату,зас… 1931
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»