Всеукраїнське галузеве об'єднання оптово-роздрiбної торгiвлi лiсопаливом, вугiллям, нафтопродуктами при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих кооперативних органiзацiй (Вукооплiспаливо), м. Харкiв
Номер фонду 445
Початковий рік документів 1931
Кінцевий рік документів 1933
Кількість справ 90
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 1 опис Обіжники та розпорядження об'єднань Укрліс та Вукоопліспаливо про заготівлю дров та лісоматеріалів Статут Вукооплісосплаву Листування з Наркомземом УРСР, Українлісом, Союзліспромом про… 1931 1933
2 2 опис Обіжники Вукоопліспалива про забезпечення сільськогосподарських робочих паливом, використання палива під час збиральних кампаній Генеральне узгодження Центроспілки з Союзнафтою та плани… 1931 1933
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»