Всеукрїнське галузеве об'єднання оптово-роздрiбної торгiвлi меблями при Всеукраїнськiй спiлцi споживчих органiзацiй (Вукоопмеблi), м. Харкiв
Номер фонду 446
Початковий рік документів 1931
Кінцевий рік документів 1932
Кількість справ 65
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Обіжники сектора регулювання Вукоопспілки про керівництво праці галузевих торгівельних об'єднань Протоколи засідань правління Вукоопспілки Квартальні плани товарообігу та плани підготовки операц… 1931 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»