Український науково-дослiдний iнститут рацiоналiзацiї торгiвлi Народного комiсарiату постачання УРСР, м. Харкiв
Номер фонду 449
Початковий рік документів 1928
Кінцевий рік документів 1933
Кількість справ 195
Перейменування
Всеукраїнська постійна торгово-показова виставка Народного комісаріату торгівлі УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1928, Кінцева дата: 1929)
Дослідна станція раціоналізації і техніки торгівлі Народного комісаріату торгівлі УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1929, Кінцева дата: 1930)
Науково-дослідна станція раціоналізації і техніки торгівлі при Народному комісаріаті торгівлі УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1930, Кінцева дата: 1930)
Науково-дослідна станція раціоналізації і техніки торгівлі при Народному комісаріаті постачання УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1930, Кінцева дата: 1931)
Науково-дослідна станція раціоналізації і техніки розподілу при Народному комісаріаті постачання УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1931, Кінцева дата: 1932)
Український науково-дослідний інститут раціоналізації торгівлі Народного комісаріату постачання УРСР, м. Харків (Початкова дата: 1932, Кінцева дата: 1933)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Постанови Наркомторгу УРСР та Вукоопспілки у про покращення обслуговування споживачів Накази та розпорядження з інституту Інструкції про раціоналізацію техніки роботи районних відділень союзу… 1928 1933
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»