Iзюмська повiтова земельно-лiквiдацiйна комiсiя, м. Iзюм, Харкiвської губернiї.
Номер фонду 450
Початковий рік документів 1918
Кінцевий рік документів 1918
Кількість справ 12
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Обіжник міністерства земельних справ УД про матеріальний стан службовців бувших земельних комісій та земельних управ Листування з Харківської губернської земельно-ліквідаційної комісії про… 1918
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»