Винниченко Володимир Кирилович (1880-1951) - полiтичний i державний дiяч, письменник, Голова Генерального секретарiату УЦР, генеральний секретар внутрiшнiх справ, Голова Ради народних мiнiстрiв УНР, Голова Директорiї УНР
Номер фонду 1823
Початковий рік документів 1901
Кінцевий рік документів 1918
Кількість справ 64
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Опис - 1 Рукописні та машинописні тексти творів В.Винниченка, переклади та уривки творів інших авторів з нотатками В. Винниченка Листування з редакціями та видавництвами про співробітництво в… 1901 1918
2 Опис - 2 Рукопис твору "Матвій Безодня". Листування В.Винниченка редакціями журналів та Московським Малим і Саратовським театром про видання та постановку його творів. Листи до В.Винниченка різних… 1914 1917
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»