Огієнко Іван Іванович -український емігрант, міністр культів та освіти ЦРД, міністр сповідань УНР, професор /він же митрополит Холмський і Підляжський-Іларіон /1910-1919 р.-м. Київ, з 1920 р.-еміграції /м.Тарнів, 1925-1944 р.-м.Варшава, Холм
Номер фонду 1871
Початковий рік документів 1903
Кінцевий рік документів 1945
Кількість справ 33
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 опис-1 Нарис І.Огієнка з історії м. Брусилів. Листування з редакцією газети "Радомислянин", земляками, студентами та різними особами про надрукування статей, видання російсько - українського… 1910 1920
2 опис-2 Рукописні та машинописні тексти творів Огієнка, переклад творів інш. авторів Звернення до духовенства, православних українців та католиків - поляків Холмщини і Підляшшя про службу в… 1921 1945
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»