Мiнiстерство освiти Української Держави, м. Київ
Номер фонду 2201
Початковий рік документів 1918
Кінцевий рік документів 1919
Кількість справ 1977
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
Опис - 1 Законопроекти Міністерства освіти Української Держави про відкритя початкових шкіл та курсів для педагогів; організацію відділу пластичних мистецтв при міністерстві Обіжники, інструкц… 1918
Опис - 2 Закони та законопроекти, обіжники, інструкції Міністерства освіти про заснування стипендій в середніх школах і асигнування коштів на професійну рсвіту; організацію музеїв і театрів… 1919
Опис - 3 Копії законів, постанов Ради Міністрів УД про порядок утримання службовців в установах Накази, обіжники, розпорядження Міністерства освіти про фінансування освіти; призначення й звільнення… 1918
Опис - 4 Законопроект і постанова Міністерства освіти про асигнування коштів на ремонт шкіл та скликання з'їзду бібліотечних працівників Протоколи засідань комісії при Головному управлінні справ… 1918
Опис - 5 Накази та розпорядження уряду УД про порядок обговорення законопроектів і розповсюдження їх по установам Законопроекти та постанови Міністерства освіти Управління шкільних справ про… 1918
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України