ф. 3058 оп. 1
Шифр ф. 3058 оп. 1
Анотація

Опис-1

Протоколи засідань Таганрозької конференції залізничників, окружної ради уповноважених волостей та сіл. Постанови сільських сходів про приєднання Таганрозького округу до Української Народної Республіки.

Реєстри, посвідчення мешканнців сіл Таганрозького округу, делегованих на з'їзд Української окружної ради.

Старий опис

Назва фонду Таганрозька окружна Українська рада, м. Таганрог.
Початковий рік документів 1917
Кінцевий рік документів 1918
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України