Обiдний Михайло Юрiйович - (1889 1938) - етнограф, поет, спiвзасновник Етнографiчного товариства Пiдкарпатської Русi, сотник армiї УНР, урядовець Головного вiйськово-iсторичного музею-архiву при Генеральному штабi вiйськ УНР у м. Празi
Номер фонду 3504
Початковий рік документів 1805
Кінцевий рік документів 1938
Кількість справ 22
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Особисті документи (паспорт, свідоцтво про освіту, посвідчення про роботу), автобіографія. Рукописні та машинописні тексти статей, віршів та інших творів Обідного. Листування з військовим мін… 1919 1937
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»