Ковенко Михайло Микитович iнженер-механiк, отаман вiйськ Української Центральної Ради представник Мiнiстерства закордонних справ при вiйськовому аташе нiмецького уряду
Номер фонду 3558
Початковий рік документів 1918
Кінцевий рік документів 1918
Кількість справ 4
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Листування Ковенко М.М. з різними установами про видачу йому платні за службу, реабілітацію Ковенко перед гетьманом Скоропадським та військовим міністром. Службові посвідчення, розписки в одержанн… 1918
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»