Животко Аркадiй Петрович - (1890 1948) культурний i полiтичний дiяч, публiцист, дослiдЖивотко Аркадiй Петрович - (1890 1948) культурний i полiтичний дiяч, публiцист, дослiдник iсторiї української преси, член Української Центральної
Номер фонду 3560
Початковий рік документів 1917
Кінцевий рік документів 1945
Кількість справ 96
Перейменування
Ради, член ЦК Української партії соціалістів-революціонерів, керівник Українського історичного кабінету в м. Празі
Животко Аркадій Петрович - (1890 1948) культурний і політичний діяч, публіцист, дослідЖивотко Аркадій Петрович - (1890 1948) культурний і політичний діяч, публіцист, дослідник історії української преси, член Української Центральної (Початкова дата: 1890, Кінцева дата: 1948)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
Документи про службову та громадську діяльність: листування з різними установами та закладами української білоеміграції за кордоном про співвробітництво в газетах та журналах, органах контреволюційно… 1917 1945
Перелік статей, надрукованих в буржуазно - націоналістичному журналі "Основа" Тексти статей А.Животка та уривки з них…
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»