Оглоблин Олександр Петрович (1899-1992) - історик, науковий співробітник ВУАН-АН УРСР, член НТШ
Номер фонду 3561
Початковий рік документів 1899
Кінцевий рік документів 1992
Кількість справ 385
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
Афтобіографічні документи (автобіографія, анкети, облікова картка), особисті документи (мандати, трудова книжка, службові посвідчення, учбові свідоцтва, курортні книжки, лікарські довідки, грошов… 1899 1943
Плани і програми роботи Інституту історії України, доповідна записка дійсного члена археографічної комісії АН УРСР. Романовського про організацію роботи комісії та інш. документи, надіслані О.Оглобл…
Доповідна записка О.Оглобліна до Центрального архівного управління УРСР про стан та діяльність Центрального Чорноморського архіву в Миколаєві. Рукописні та машинописні тексти наукових праць О.Оглобл… 1919 1944
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»