Шаповал Микита Юхимович (1882-1932) - полiтичний i державний дiяч, член ЦК УПСР, мiнiстр пошт i телеграфу УНР, мiнiстр земельних справ Директорiї УНР, доктор соцiологiї Українського соцiологiчного iнституту
Номер фонду 3563
Початковий рік документів 1907
Кінцевий рік документів 1932
Кількість справ 263
Перейменування
в м. Празі, Української господарської академії в м. Подебрадах
Шаповал Микита Юхимович (1882-1932) - політичний і державний діяч, член ЦК УПСР, міністр пошт і телеграфу УНР, міністр земельних справ Директорії УНР, доктор соціології Українського соціологічного інституту (Початкова дата: 1907, Кінцева дата: 1932)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Документи про службову та громадську діяльність: листування з науковими і громадськими установами і організаціями за кордоном, редакціями газет та журналів, представниками української білоеміграції в… 1907 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»