Жук Андрій (01.07.1880-03.09. 1968) - громадський і політичний діяч, публіцист, діяч українського кооперативного руху, дипломат, дійсний член НТШ
Номер фонду 3807
Початковий рік документів 1903
Кінцевий рік документів 1934
Кількість справ 68
Перейменування
член проводу "Спiлки визволення України" (СВУ), радник Мiнiстерства закордонних справ УНР
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
Документи протоколи засідань другого з'їзду РУП 1914 Головної української ради у Відні 1914-1916, Народного комітету 1914р. Українського еміграційного комітету у Відні; платформи, статути, завдання…
Документи програми, інформації, листування про діяльність буржуазно - націоналістичної "Робітничої української партії (РУП… 1897 1939
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»