Балаш Микола Iванович член ЦК Української партiї соцiалiстiв-революцiонерiв за кордоном, останнiй Голова Українського iсторичного кабiнету в м. Празi
Номер фонду 3863
Початковий рік документів 1921
Кінцевий рік документів 1932
Кількість справ 18
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Документи про службову та громадську діяльність М.Балаша (статут Української селянської спілки, програма першого з'їзду спілки; декларація звернення, бюлетені Української партії соціалістів - революц… 1921 1932
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»