Бiлецький Леонiд Тимофiйович (1882 1955) - лiтературознавець, доктор фiлологiї, член Партiї соцiалiстiв-федералiстiв, президент УВАН, ректор Українського високого
Номер фонду 3876
Початковий рік документів 1917
Кінцевий рік документів 1942
Кількість справ 59
Перейменування
педагогічного інституту ім. М. Драгоманова у м. Празі
Білецький Леонід Тимофійович (1882 1955) - літературознавець, доктор філології, член Партії соціалістів-федералістів, президент УВАН, ректор Українського високого (Початкова дата: 1917, Кінцева дата: 1942)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Документи про службову та громадську діяльність: протоколи загальних зборів лекторського складу, звіт про діяльність та інш. Документи Українського педагогічного інституту, що належали Л.Білецькому… 1917 1942
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»