Бородаєвський Сергiй Васильович (1870 1942) - органiзатор кооперативного руху в Українi, громадсько-полiтичний дiяч, професор Українського вiльного унiверситету,
Номер фонду 3883
Початковий рік документів 1917
Кінцевий рік документів 1941
Кількість справ 30
Перейменування
Української господарської академії та ін. учбових закладів у Чехословаччині
Бородаєвський Сергій Васильович (1870 1942) - організатор кооперативного руху в Україні, громадсько-політичний діяч, професор Українського вільного університету, (Початкова дата: 1917, Кінцева дата: 1941)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
1 Документи про громадську та політичну діяльність : документи (статут, протоколи засідань, відозви) Української академічної групи для Ліги націй; статути товариства "Український громадський комімітет… 1917 1941
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»