Русова Софiя Федорiвна (1856-1940) - педагог, громадська й культурно-освiтня дiячка, член Української Центральної Ради, професор Українського високого педагогiчного iнституту iм. М. Драгоманова,
Номер фонду 3889
Початковий рік документів 1905
Кінцевий рік документів 1939
Кількість справ 58
Перейменування
Українського інституту громадознавства в м. Празі, Голова Української національної жіночої ради
Русова Софія Федорівна (1856-1940) - педагог, громадська й культурно-освітня діячка, член Української Центральної Ради, професор Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова, (Початкова дата: 1905, Кінцева дата: 1939)
Номер опису
Анотація
Початковий рік документів
Кінцевий рік документів
Документи про службову і громадську діяльність: звіт про діяльність української жіночої національної ради за 20 років, головою якої була С.Русова; документи загального з'їзду союзу українок та м… 1905 1939
Рукописні та машинописні тексти праць С.Русової (монографій, статей, спогадів, мемуарів) Особисті документи (паспорт, анкети, щоденники, листи… 1878 1940
Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом’янська, 24
Тел.: (044) 275-36-66
Факс: 275-12-55
© Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЗАО «Альт-Софт» Информационные и коммуникационные технологии «Архівні інформаційні системи»